Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZMR12/2012 "Vypracování metodiky transparentního řízení procesu registrace žádostí o přístup k elektronickým receptům včetně návrhu a realizace aplikační a integrační architektury řešení"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2012 09:01:13
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Tímto způsobem je možné prokázání kvalifikačního požadavku, z osvědčení musí vyplývat splnněí částky 10.mil.Kč.


Přílohy
- ZMR12_2012_Dodatečné informace k ZD-1.pdf (48.81 KB)

Původní zpráva

Datum 02.04.2012 17:01:10
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

V odstaveci 3.4 pís. a) ZD je požadována kopie pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu v min. výši 10 mil. Kč.

Pokud uchazeč předloží prostou kopii "Osvědčení o pojištění" vydané smluvní pojišťovnou, bude zadavatel považovat tento kvalifikační bod za splněný?