Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZMR64/2012 "Přístup ke znalostní databázi v oblasti ICT & IS"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2012 11.01.2013 11:00
ZMR63/2012 "Sociologický průzkum na téma: Zdroje a využívání informací v oblasti léčiv"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2012 10.01.2013 12:00
VZ61/2012 "Nákup automobilů"
podlimitní Zadáno 20.12.2012 15.01.2013 12:00
ZMR60 "Dodávka dodatečných licencí Progress Actional včetně technické podpory a údržby"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2012 03.01.2013 10:00
ZMR59/2012 "Dodávka licencí pro Cisco Ironport S 160"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2012 20.12.2012 10:00
VZ57/2012 "Rozšíření funkcionalit a servisní podpora systému pro zpracování správních řízení a databáze léčivých přípravků"
nadlimitní Zadáno 27.11.2012 17.01.2013 11:00
ZMR52/2012 "Prověření hospodaření a nakládání s majetkem SÚKL"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2012 29.10.2012 11:00
VZ48/2012 "SÚKL - Upgrade eRp licencí Progress Software"
nadlimitní Zadáno 18.09.2012 06.11.2012 12:00
ZMR47/2012 "SÚKL Protipožární ucpávky v objektech 24 a 30"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2012 18.07.2012 09:00
ZMR46/2012 "SÚKL - Dokončovací práce objektu Brno, Stará 25"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2012 18.06.2012 09:00
ZMR44/2012 "Podpora provozu webového portálu"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2012 15.05.2012 12:00
VZ33/2012 "Nákup vysokotlakého vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC)"
podlimitní Zadáno 30.03.2012 27.04.2012 10:00
VZ34/2012 "Optimalizace podpůrných procesů"
nadlimitní Zadáno 30.03.2012 17.05.2012 09:00
VZ29/2012 "Vytvoření strategie pro snížování regulatorní zátěže a strategie SUKL s vazbou na elektronizaci zdravotnictví"
podlimitní Zadáno 29.03.2012 09.05.2012 12:00
ZMR37/2012 "Nákup kapalinového chromatografu HPLC/SEC
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012 04.06.2012 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››