Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ48/2012 "SÚKL - Upgrade eRp licencí Progress Software"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.10.2012 09:42:29
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

S ohledem na platnou licenční politiku výrobce je možné upravit znění návrhu
smlouvy a ustanovit účinnost poptávané služby na období od 1.1.2012 do
31.12.2013, tedy na 24 měsíců.

Znění smlouvy v článku II. Bod 1. se mění na:

Předpokládané zahájení dodávky licencí Sonic a Actional: neprodleně po
podpisu smlouvy
Předpokládané ukončení dodávky licencí Sonic a Actional: do 14 dnů od
podpisu smlouvy .
Podpora licencí výrobcem SW a údržba produkčního a testovacího prostředí: po
dobu 24 měsíců v režimu 8x5 s účinností od 1.1.2012 do 31.12.2013

Původní zpráva

Datum 28.10.2012 19:27:21
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Článek II. ZD bod 1. na konci uvádí: Podpora licencí výrobcem SW a údržba produkčního a testovacího prostředí: po dobu 24 měsíců od dodávky licencí v režimu 8 x 5.

Platná licenční politika výrobce předmětného software vyžaduje, aby poptávaná služba plynule a bez přerušení navazovala na jednotlivá předchozí období. Pokud by ze strany zákazníka vzhledem k nezaplacení této služby došlo k výpadku delším než jedno čtvrtletí, vyžaduje poté výrobce zaplacení ne obnovy pouze této služby, ale zakoupení nových licencí s touto službu. U zadavatele představuje tento výpadek období 10 měsíců nebot platnost služby skončila k 31.12.2011.
S ohledem na ochranu již vynaložených investic zadavatele je tedy žádoucí, aby účinnost poptávané služby nebyla jak uvádí ZD "od dodávky licencí", ale aby plynule a bez přerušení navazovala na výše zmíněné předchozí období. Zadavatel tak nebude nucen zakupovat službu s novými licencemi, ale pouze službu samotnou.

Otázka: S ohledem na platnou licenční politiku výrobce je tedy možné upravit znění návrhu smlouvy a ustanovit účinnost poptávané služby na období 1.1.2012 - 31.12.2013 tedy 24 měsíců?

Návrh nového znění Smlouvy: Podpora licencí výrobce SW a údržba produkčního a testovacího prostředí: po dobu 24 měsíců v režimu 8 x 5 s účinností od 01.01.2012 - 31.12.2013.