Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Veřejná zakázka malého rozsahu č. 07/2009 "Poskytování poradenských a konzultačních služeb v souvislosti se zřízením a provozováním centrálního úložiště"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2009 07:55:31
Předmět Výzva

Nabídky se podávají písemně a to výhradně v listinné podobě na uvedenou adresu. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb


Přílohy
- ZMR07_2009_Vyzva_zajemcum.doc (90.00 KB)