Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Veřejná zakázka malého rozsahu č. 17/2010 "Komplexní analýza, návrh a provedení optimalizace webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2010 11:55:43
Předmět Výzva


Přílohy
- ZMR17_2010_Výzva_zájemcům.pdf (254.72 KB)