Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Veřejná zakázka malého rozsahu č. 18/2010 "Zajištění interní portálové aplikace - Vnitřní komunikace"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2010 12:45:51
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- ZMR18_2010_Výzva Zájemcům.pdf (246.50 KB)