Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Veřejná zakázka malého rozsahu č. 18/2010 "Zajištění interní portálové aplikace - Vnitřní komunikace"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2010 10:40:33
Předmět Dodatečné informace-2


Přílohy
- Dodatečné informace k ZD-2_20100804.pdf (37.18 KB)