Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Veřejná zakázka malého rozsahu č. 17/2010 "Komplexní analýza, návrh a provedení optimalizace webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2010 15:49:37
Předmět Dodatečné informace-1


Přílohy
- Dodatečné informace k ZD-1_20100805.pdf (43.01 KB)