Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zakázka malého rozsahu č. 25/2010 "Certifikace systému řízení bezpečnosti informací Ústavu dle normy ISO 27001:2005"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2010 15:02:50
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu


Přílohy
- ZMR25_2010_Výzva k podání nabídek.pdf (224.47 KB)