Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Veřejná zakázka malého rozsahu č. 08/2009 "Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti podpory plnění vybraných veřejných zakázek zadavatele"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2009 15:21:38
Předmět Výzva

Nabídky se podávají písemně a to výhradně v listinné podobě na uvedenou adresu. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb


Přílohy
- ZMR08_2009_Vyzva_zajemcum.docx (74.08 KB)