Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zakázka malého rozsahu č. 02/2011 "Sociologický výzkum na téma: otázky lékové politiky"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2011 16:00:21
Předmět Výzva

Výzva uchazečům k podání nabídek k zakázce malého rozsahu č. 02/2011 "Sociologický výzkum na téma: otázky lékové politiky"


Přílohy
- ZMR02_2011_Výzva k podání nabídek.pdf (242.44 KB)