Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zakázka malého rozsahu č. 12/2011 "Nákup laboratorního přístroje FTIR spektrometr"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2011 16:14:03
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu č. 12/2011 "Nákup laboratorního přístroje FTIR spektrometr"


Přílohy
- ZMR12_2011_Vyzva k podání nabídek.pdf (291.31 KB)