Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zakázka malého rozsahu č. 05/2011 "Technický dozor investora"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Výkon technického dozoru investora ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, při provádění díla "Rekonstrukce objektu Stará 25., Brno".
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR se zveřejněním v E-ZAK
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace:
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10. 03. 2011 10:00
Počátek běhu lhůt: