Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 8130897


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu
Adresa:
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Obec:
Praha 10
PSČ:
100 41
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Telefon:
+420 272 185 202
K rukám:
Ing. Karel Kettner
       
E-mail:
karel.kettner@sukl.cz
Fax:
+420 271 732 377
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
www.sukl.cz
Adresa profilu zadavatele (URL):
http://ezak.sukl.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
VZ03/2011 "SÚKL - Dodávka licencí"
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem zakázky je dodávka licencí pro databáze a aplikační servery:
- licencí Oracle
- licencí Microsoft
- licencí Sonic
- licencí RedHat
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
48000000-8
 
Další předměty
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
60055170
dne:
17/01/2011 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
2011/S12-018358
dne:
19/01/2011 (dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zrušeno dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
28/03/2011 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
002
NÁZEV
Dodávka licencí Microsoft
1) STRUČNÝ POPIS
Dodávka licencí Microsoft
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
48000000-8
 
Další předměty
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
V souladu s § 84 odst. 2 písm. e) se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------