Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Veřejná zakázka malého rozsahu č. 18/2010 "Zajištění interní portálové aplikace - Vnitřní komunikace"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2010 11:27:42
Předmět Dodatečné informace - 1 (aktualizace příloha č. 4)

V tabulce v příloze č. 4 se doplňuje řádek č. 24 "Požadavky na odstranění závad viz ZD".
Celý aktuální text příloha č. 4 je v tomto souboru.


Přílohy
- ZMR18_2010_priloha4_Tabulka plneni tech. a funkc. pozadavku-A.doc (52.50 KB)